Bez těchto opatření by měla zisk 700 miliónů eur. Akcie banky na pražské burze se v reakci na tuto zprávu propadly o 17,51 procenta.

Za celý letošní rok očekává banka v důsledku těchto kroků čistou ztrátu přibližně 700 až 800 miliónů eur. Bez těchto opatření by měla zisk 850 až 950 miliónů eur.

Erste snížila svoji expozici vůči Řecku, Portugalsku, Španělsku, IrskuItálii z 1,9 miliardy eur ke konci roku 2010 na 0,6 miliardy eur k 30. září 2011. Zároveň přecenila na tržní hodnotu prodaných úvěrových pojištění, tzv. cenné papíry CDS.

Erste dále zcela odepíše firemní hodnotu (goodwill) maďarské dceřiné společnosti ve výši 312 miliónů eur před zdaněním a vytvoří dodatečné rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám v celkové výši 450 miliónů eur. Banka také částečně odepíše firemní hodnotu své rumunské dceřiné společnosti ve výši 700 miliónů eur před zdaněním kvůli nečekaně pomalému zotavování ekonomiky.