„Letos jsme přistoupili k sérologickému sledování protilátek proti viru západonilské horečky a vyšetřili jsme 783 koní z celé České republiky,“ informoval Duben s tím, že výsledek je zatím negativní.

SVS rovněž sleduje výskyt toho viru u uhynulých volně žijících ptáků. Ani zde zatím nebyl výskyt zjištěn. „Na těchto sledováních spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví, které naše výsledky využívá k vyhodnocení rizika onemocnění pro lidskou populaci,“ připomněl Duben.

„Podle našich poznatků u nás v současné době nejsou vhodní vektoři, tedy hmyz, pro šíření západonilské horečky, a proto i riziko rozvlečení této nákazy není příliš vysoké,“ vysvětlil Duben.

Podle Dubna není za stávající situace vhodná doba pro zavedení plošné vakcinace, neboť riziko onemocnění je v současnosti nízké a nákazová situace je příznivá. „A pokud by se začalo vakcinovat, ztratili bychom možnost monitorovat nákazovou situaci,“ doplnil mluvčí.

Západonilská horečka

Jde o virové onemocnění způsobené flavivirem označovaným jako západonilský virus. U většiny nemocných probíhá onemocnění zcela bez subjektivních příznaků. Inkubační doba se pohybuje mezi třemi až čtrnácti dny. Původce choroby se obvykle dostává do organismu ze slinných žláz infikovaného komára.

Klinickými projevy mohou být u člověka bolesti hlavy, svalová slabost, zvýšená teplota či vyrážky a další kožní projevy. Na území bývalého Československa byl tento virus poprvé prokázán v roce 1972 na jižním Slovensku. Úmrtnost může dosáhnout podle amerických údajů tří až patnácti procent, osoby nad 65 let jsou náchylnější pro závažnější průběh. Onemocnění prodělal například herec Pavel Nový.

Zdroj: Wikipedia