Oba pivovary smí shodně používat takzvané označení původu Budweiser Bier - Budějovické pivo a také jej využívají. Problém ovšem nastává u ochranných známek, kde si právo na Budweiser nárokuje Budvar. O sto let starší Budějovický měšťanský pivovar ale jeho požadavky nehodlá akceptovat.

Dva výrobci piva vzdálení od sebe přes město vzdušnou čarou nějaké tři kilometry se už utkali před soudy v Německu, Rakousku, Chorvatsku a Řecku. Z Německa se Budvaru podařilo BMP se značkou Budweiser Bürgerbräu vytlačit a nyní uspěl i v Chorvatsku, kde záhřebský obchodní soud nedávno shledal jednání Budějovického Měšťanského pivovaru "nekalosoutěžním a porušujícím práva Budějovického Budvaru".

Vydal proto předběžné opatření, kterým zakázal výhradnímu distributorovi BMP na chorvatský trh dovážet, distribuovat, prodávat a propagovat pivní produkty označené značkou Budweiser Bürgerbräu. Ve svém odůvodnění uvedl, že BMP užívá označení Budweiser Bürgerbräu způsobem, který neplní funkci označení původu, ale značky výrobku, to znamená ochranné známky.

"Záhřebský soud vydal příkaz ke konfiskaci pivních produktů označených značkou Budweiser Bürgerbräu uskladněných ve veřejných skladech a ke stažení tohoto zboží z trhu," řekl Právu ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček.

Spory se přiostřují

Ředitel Budějovického měšťanského pivovaru Miroslav Leština je ovšem přesvědčen, že používání značky Budweiser nejsou práva Budvaru dotčena. Své argumenty přitom opírá o verdikty soudů v Rakousku a Řecku.

"Krátce po rozhodnutí Obchodního soudu ve Vídni, kterým byla zamítnuta žaloba národního podniku Budějovický Budvar proti Budějovickému měšťanskému pivovaru, rozhodl o zamítnutí obdobné žaloby i řecký soud první instance v Athénách," uvedl Leština a poznamenal, že v obou případech soudy dospěly k závěru, že označení Budweiser je označením zeměpisného původu piva z Českých Budějovic a jako takové je Budějovický měšťanský pivovar, jako nejstarší budějovický pivovar, užívá oprávněně.

Jeho prohlášení však "zvedlo ze židle" právní zástupkyni Budvaru Helenu Lejtnarovou. "Aktuální soudní rozhodnutí v Řecku není rozhodnutím pravomocným, neboť řízení stále pokračuje u odvolacího soudu. Zároveň se nejedná o žalobu, týkající se užívání označení Budweiser Bürgerbräu jako označení původu, ale o užívání Budweiser Bürgerbräu jako ochranné známky. Proti významným nepřesnostem v prohlášení BMP se ostře ohrazujeme, protože mohou poškozovat naše obchodní zájmy jak na zahraničním, tak na domácím trhu," zdůraznila Lejtnarová.

Budvar zvýšil export

Z celkové loňské výroby 1,171 miliónu hektolitrů piva vyvezl národní podnik Budějovický Budvar 538 tisíc hektolitrů do zahraničí. To představuje meziroční nárůst exportu o pět procent. Ačkoli jeho prodej na domácím trhu ve stejném období naopak poklesl o přibližně devět procent, očekává pivovar dosažení hrubého zisku ve výši 350 miliónů korun, což by vzhledem k předchozímu roku znamenalo skokový nárůst hospodářského výsledku o 24 procent.

Podle ředitele Budvaru Jiřího Bočka dosáhly v roce 2003 celkové výnosy podniku 2,484 miliardy korun, konsolidované výnosy pak 3,606 miliardy. Na tomto výsledku se významně podílely zejména dceřiné společnosti Budvaru ve Velké Británii, Chorvatsku a Německu.