Společný podnik PPFKKCG Sázková kancelář ve výběrovém řízení nabídl za Sazku nejvyšší částku 3,81 miliardy Kč. Mluvčí insolvenčního správce Sazky Lenka Tichá dodala, že soud nevyhověl ani požadovaným úpravám podmínek tendru.

Sázková kancelář má nyní pět měsíců na to, aby získala souhlas antimonopolního úřadu. Soud také uložil insolvenčnímu správci Sazky Josefovi Cupkovi, aby mu podával nejméně jednou za tři měsíce zprávu o převádění majetku společnosti na peníze k uspokojení věřitelů.

Česká spořitelna svůj požadavek na okamžité zrušení výběrového řízení odůvodnila možným zpochybněním platnosti právních úkonů správce při zpeněžení majetku Sazky. ČS navrhla, aby souhlas s uzavřením smlouvy udělila schůze věřitelů, k jejímuž svolání vyzvala soud. Schválení smlouvy o prodeji společné firmě PPF a KKCG pouze věřitelským výborem by prý nemuselo být platné, protože žádný z jeho členských věřitelů, mezi něž PPF a KKCG patří, nesmí hlasovat ve vlastní věci nebo ve věci osoby blízké, která s ním tvoří koncern.