Zahraniční zadlužení se zvýšilo ve všech sektorech ekonomiky, v nejvyšší míře k němu přispěl nárůst závazků podnikového sektoru.

Podle ČNB zahraniční závazky se splatností delší než jeden rok naplňují 73,1 procenta celkové výše dluhu. Objemově nejvýznamnější je zahraniční zadluženost podniků, která představuje 48,9 procenta celkového dluhu. Na celkovém čísle se podílí vládní sektor 25,9 procenta.

Největší část představují půjčky a dluhopisy

K růstu zahraniční zadluženosti bankovního sektoru přispěl v nejvyšší míře nárůst vkladů zahraničních investorů. Podíl zahraničních závazků bankovního sektoru včetně ČNB zaujímá 25,2 procenta.

"Zvýšení zahraničního dluhu se ve struktuře podle instrumentů promítlo v navýšení podílu dluhopisů, krátkodobých instrumentů peněžního trhu a závazků vůči zahraničním přidruženým podnikům na úkor poklesu zastoupení půjček a obchodních úvěrů," uvedla centrální banka. Dluhopisy a půjčky představují 62,4 procenta zahraničního dluhu.