Dva roky pak tento úředník dělal mrtvého brouka a nechal Kaufland fungovat jako černou stavbu. Až letos v květnu zpracoval rozhodnutí, kterým stavební řízení zahájené v prosinci 2006 zastavil. Z pokynu Krajského úřadu Plzeňského kraje musí navíc zahájit řízení na odstranění stavby. Přitom, jak Právo zjistilo, na domě, který podle výpisu z katastru nemovitostí Zelenka spoluvlastní, visí firemní billboard Kauflandu.

„Máme tady situaci, že stavba obchodního střediska Kaufland je dokončená, zkolaudovaná a zapsaná v katastru nemovitostí. Ale stavební povolení, na jehož základě byla stavba provedena, bylo správním soudem zrušeno,“ konstatoval vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Miloslav Michalec.

Podle něho je třeba rozhodnout o další existenci již dokončené stavby. „V tomto případě musí stavební úřad zjistit, zda stavbu, která je již dokončena, ale nemá pravomocné stavební povolení, je možné dodatečně povolit. A toto lze pouze v řízení o odstranění stavby,“ píše dále Michalec v rozhodnutí, kterým zamítl odvolání Kauflandu proti zastavení stavebního řízení.

Stavební povolení s vadami

Zelenkou vypracované stavební povolení na stavbu Kauflandu správní soud zrušil kvůli porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Hlavní pochybení spatřuje soud v tom, že v podkladech pro vydání rozhodnutí o povolení stavby nebylo závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny.

„Bez tohoto závazného stanoviska nelze učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas,“ uvedl v odůvodnění rozsudku soudce Zdeněk Pivoňka. A další chybu vidí soud v tom, že jeden z účastníků stavebního řízení byl krácen na právech, a to tím, že mu správní orgán neumožnil přístup k veškeré požadované dokumentaci tak, aby mohly být podány všechny námitky.

„Krácen na právech byl takovým způsobem, že nelze vyloučit, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí,“ napsal v rozsudku soudce. Tím poškozeným účastníkem stavebního řízení bylo občanské sdružení TUSTA, které brojilo proti Kauflandu od samého počátku, a to mj. proto, že stavba je na hranici městské památkové zóny, v lokalitě byly ještě před samotnou výstavbou překračovány emisní limity a nedaleko je škola.

Mluvčí společnosti Kaufland ČR Michael Šperl k billboardu řekl, že byl pronajatý přes reklamní agenturu za běžnou tržní cenu a že se Zelenkou není firma v žádném kontaktu. Podle něho byly stavební záležitosti ohledně prodejny v Domažlicích od začátku řešeny skrze developerskou firmu.

Zelenka neví

V reakci na předestřená fakta Zelenka jen těžko hledal slova. Ke kolaudaci řekl, že neznal datum, kdy soud o žalobě rozhodne.

K následující dvouleté nečinnosti jen uvedl: „Uf. Hm. Nevím. Nemůžu.“

K tomu, kolik mu Kaufland platí za umístění reklamy na domě, už neřekl vůbec nic. „Na to vám neodpovím,“ prohlásil.