V zákoně jsou uvedeny i trestné činy, za něž by firmy mohly být trestně odpovědné. Byl by to například sexuální nátlak, případně trestné činy týkající se dětské pornografie.

Dále by šlo o legalizaci výnosů z trestné činnosti, provozování nepoctivých her a sázek, padělání peněz, krácení daní nebo například neoprávněné držení jaderného materiálu.

Sněmovní ústavně právní výbor doporučil výčet rozšířit o poškození vodního zdroje, neoprávněnou výrobu a nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky nebo pletichy při zadání veřejné zakázky.

Naopak postih firem za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže zůstane v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Společnost bude možné zrušit

Zrušit firmu nebo jinou organizaci podle tohoto zákona bude možné, pokud její činnost spočívala hlavně v páchání trestné činnosti. Pokud by to byla banka, bude ji moci soud zrušit až po vyjádření České národní banky. Podobně bude postupovat i v případech pojišťoven a dalších finančních institucí.

Sněmovnou rovněž prošla novela zákona o znalcích a tlumočnících a novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

Nepoctiví či špatně pracující znalci a tlumočníci budou moci být ministerstvem spravedlnosti suspendováni. Rovněž jim bude možné uložit pokutu až do výše 100 000 korun. Pro znalecké ústavy je pokuta dokonce 200 000 korun.