Jedná se o balík celkem 53,73 procenta akcií společnosti. Zájemci o tento podíl mohou své nabídky podávat do 27. 2. 2004. Soutěž obsahuje dvě základní kritéria, která musí být uchazečem splněna současně, a sice cenu za celou majetkovou účast a konečné a nevratné vypořádání vztahu mezi Českou finanční a společností Fores ze strany nabyvatele akcií.

Česká finanční získala tuto majetkovou účast v rámci programů na posílení stability bankovního sektoru a ke konsolidaci menších bank od Foresbank, a. s. (dnes Fores). U části podílu (39 %) není dosud mezi Českou finanční a Fores jednoznačně dořešeno vlastnictví akcií.