„Provozovna byla zřízena v objektu bývalého zemědělského zařízení, který nebyl nijak rekonstruován a uzpůsoben pro potravinářskou výrobu,“ sdělil Spáčil s tím, že chybělo i příslušné kolaudační rozhodnutí.

FOTO: Policie ČR

Inspektoři i policisté zjistili na místě značný stupeň nečistoty a další hygienické nesrovnalosti. „V celém výrobním prostoru byly vydrolené podlahy, neomítnuté zdi byly promořeny plísní, v objektu byl nahromaděn odpad a věci nesouvisející s výrobou potravin,“ nastínil Spáčil.

Výrobce nebyl dále schopen v den kontroly předložit doklady o původu používaných surovin. „Výrobna navíc nebyla registrována u SZPI jako u příslušného dozorového orgánu, čímž nebyla naplněna další zákonná povinnost,“ připomněl Spáčil.

FOTO: Policie ČR

Na základě všech těchto nedostatků kontroloři zakázali užívat tyto prostory pro výrobu potravin, stejně jako uvést do oběhu 40 kilogramů sójového výrobku připraveného k expedici do prodejen na tržnicích. Podle Spáčila bude zahájeno s dotyčnou osobou správní řízení o uložení pokuty.

Na stejném místě policisté zasahovali už v květnu. „Kromě výroby sýra byl na místě zjištěn ještě chov slepic a kachen, který taky nesplňoval zákonem stanovené podmínky,“ uvedl Pavel Šváb, mluvčí Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.