Mnozí z protestujících se pokusili zaútočit na budovu místního parlamentu a vniknout dovnitř. Během toho se dostali do konfliktu s policejními složkami.

Ukrajina jakožto jedna z bývalých sovětských republik se pokouší o snížení rozpočtových výdajů, aby získala přístup k 15 miliardám dolarů z programu Mezinárodního měnového fondu. Jednotlivá úsporná opatření, jako například daňové a penzijní reformy, se však setkávají se silným odporem veřejnosti.

Ukrajinský parlament mimo jiné zvažuje návrh zákona, který by umožnil vládě snížit finanční odškodné a další výhody afghánským válečným veteránům a záchranářům, kteří zasahovali v místě černobylské jaderné havárie.

„Pro mě nejsou tyto platby až tak rozhodující, ale některým mým přátelům pomáhají přežít,“ uvedl afghánský válečný veterán jménem Pavel.