Byl odchod Martina Romana z postu šéfa ČEZ dobrovolný? Měl jste na něj vliv?

Vzhledem k tomu, že šéfa ČEZ zpravidla určuje předseda vlády, tak jsem na to vliv samozřejmě měl. Musím říci, že panu Martinu Romanovi v únoru končil jeho mandát v představenstvu ČEZ. On představuje jistou etapu v rozvoji ČEZ, etapu poměrně dynamických, případně i zahraničních akvizic. Připomenu, že ČEZ se stal jednou z pěti největších evropských energetik za dobu jeho působení. Nicméně tato etapa svým způsobem skončila. Dlouhodobě v dialogu s vedením ČEZ prosazuji, aby se zaměřil na domácí energetickou scénu, aby se stal strategickým klíčem k energetické bezpečnosti České republiky. Ta etapa zahraničních akvizic v mnoha ohledech může budit rozpaky. Dohodli jsme se takto s panem Romanem. Ale mohu otevřeně říci, že jsem nepočítal, že by se jeho mandát v únoru prodloužil. Toto on i ode mne věděl.

Hraje v rozhodnutí roli dostavba Jaderné elektrárny Temelín?

Souvisí to s tím, co jsem říkal. To znamená, skončila jedna etapa rozvoje ČEZ. Teď nastává druhá etapa, kdy ČEZ má být klíčovou komponentou z hlediska strategické energetické bezpečnosti ČR, kdy klíčovým úkolem bude dostavba Temelína. A tady také musí nastat jedno, že u šéfa, který povede ČEZ, ve všech aspektech výběrového řízení - to znamená zadávací dokumentace letos, obdržení nabídek příští rok a rozhodnutí v roce 2013 - by nemělo dojít k personální výměně. Měl by to být prostě jeden člověk, který až do zahájení výstavby Temelína bude mít tuto věc na starosti a bude o ní rozhodovat. S tím, že já také počítám, že v tom procesu trošku změníme model, který jsme doposud používali ve vazbě k ČEZ a k dostavbě Temelína. To znamená, počítám s větší úlohou vládního zmocněnce pro dostavbu Temelína, pana velvyslance Václava Bartušky.

Který se měnit nebude?

Který se měnit nebude a naopak jeho role v tomto bude silnější. My musíme vzít v potaz, že stát, přestože je majoritním vlastníkem ČEZ a může uplatňovat své zájmy například přes dozorčí radu a jmenování managementu, tak v každém okamžiku musí brát v potaz i menšinové akcionáře, kteří v případě, že by měli pocit, že politická hlediska převládají příliš silně nad těmi byznysovými, tak by teoreticky mohli vyvolat arbitráže a soudní rozhodnutí. I proto tato silnější úloha vládního zmocněnce.

Hrálo ve vašem rozhodnutí roli i rozkrytí vlastnických vztahů Škody Plzeň?

Musím říci, že samozřejmě vlastnictví Škody Plzeň je věc, o kterou se zajímat musím. Na druhou stranu musím zopakovat to, co jsem řekl. Tedy, že v únoru příštího roku by tak jako tak uběhl mandát pana Martina Romana.

Je pro vás přijatelným šéfem pan Daniel Beneš, bývalý člen ČSSD?

Mne zajímají především manažerské schopnosti, oddanost firmě, jasný pohled. Měl jsem poměrně dlouhé rozhovory s panem Benešem, které se týkaly dalšího rozvoje ČEZ, temelínského projektu a z tohoto pohledu ho považuji za kvalitního a kompetentního člověka.

Proč Romanův odchod nemohl počkat do února?

Musíme si také uvědomit, že ČEZ není nějaká pekárna nebo sodovkárna. Je to jedna z pěti největších energetik v Evropě, firma kotovaná na burze a u takových korporací je zvykem, že se odchod šéfa ohlašuje s několikaměsíčním předstihem před skončením jeho mandátu.