Pracovní příležitosti pro odsouzené souvisí se spoluprací DPP se střediskem Probační a mediační služby v Praze (PMS), která začala v polovině roku 2008.

„DPP poskytuje širokou nabídku vhodných prací a vysoký počet hodin pro výkon trestu obecně prospěšných prací, čímž je pro soudy i PMS určitou garancí vykonatelnosti ukládaných trestů obecně prospěšných prací a pro odsouzené možností okamžitého zahájení jejich výkonu trestu,“ sdělila Vysoudilová.

Podle mluvčí zase DPP ušetří finanční prostředky, které jsou s výkonem tohoto druhu prací spojené.

Vykonavatelé obecně prospěšných prací se na pozemcích ve vlastnictví DPP věnují zejména zajišťování úklidů metením a hrabáním, sběru odpadků či natírání.