„Všichni zájemci o Sazku splnili veškeré podmínky schválené soudem a také v termínu složili požadovanou kauci ve výši 500 000 korun,“ uvedla Tichá.

Tímto jim také vznikla povinnost podat do 23. září závaznou finální finanční nabídku a zároveň složit celkovou kupní cenu, s níž se chtějí o podnik Sazka ucházet.

Všem uchazečům byla již podle Tiché doručena obsáhlá dokumentace, čítající se všemi přílohami přes tisíc stran informací.

Zamezit případným spekulacím

„Konkrétní jména zájemců o prodej společnosti budou zveřejněna až po definitivním ukončení výběrového řízení, tedy až po otevření obálek se závaznými cenovými nabídkami a vyhlášení vítěze tendru insolvenčním správcem,“ sdělila Tichá.

Důvodem je podle ní zamezení jakýchkoli spekulací a ovlivňování celého průběhu výběrového řízení, které je v rámci svého rozsahu a povahy předmětu prodeje ojedinělé.

Podání společné přihlášky již dříve potvrdily PPFKKCG, závazně se přihlásil také Synot Holding. [celá zpráva]