Pokud jde o časový horizont, tak 22 procent se domnívá, že eurozóna skončí nejpozději do pěti let. Naopak v přetrvání společenství států platících eurem věří 31 procent lidí.

Významná část české populace také sdílí názor, že Řecko je zodpovědné za své dluhy a mělo by je zaplatit: 43 procent Čechů se staví negativně k restrukturalizaci řeckého dluhu, tedy k částečnému odpuštění nebo prodloužení splatnosti.

Zároveň se ale Češi obávají i vlivu dluhové krize na dění v Česku. Dvě třetiny osob starších 18 let mají strach z negativních dopadů zadlužených států EU na jejich soukromý život.

Mezi veřejností pak panuje nedůvěra ohledně schopnosti české vlády tyto problémy efektivně řešit – v účinnost vládních opatření proti opakování řeckého scénáře v Česku věří pouze 21 procent osob.