Nepatrně větší zkušenosti s „životem na dluh“ mají v ČR muži. Alespoň jeden spotřebitelský úvěr čerpalo 16,6 % respondentů, více jich mělo 53,5 % respondentů. Ženy v tomto ohledu za muži mírně zaostávají – alespoň jeden úvěr mělo 17,8 % z nich, opakovaně si pak půjčuje 45,4 %.

Zatímco před dvěma lety dlužili podle statistik České národní banky Češi kvůli půjčkám na nákup zboží přes 300 miliard korun, nyní je to přibližně 266 miliard korun. Trendem je zvyšování objemu poskytnutých úvěrů u bankovních domů a snižování u ostatních společností, které spotřebitelské úvěry poskytují.

Nejvíce si lidé půjčují na automobil

Z hlediska výše příjmů si nejčastěji půjčují domácnosti s příjmem 20 až 30 tisíc korun měsíčně (jeden úvěr 17,4 % domácností, opakovaně 50,4 %). Opakovaně si obecně půjčují spíše domácnosti s příjmy od 15 do 30 tisíc korun, jejichž členové dosáhli základního vzdělání nebo jsou vyučeni.

Nákup automobilu je podle výsledků výzkumu nejčastějším předmětem financování. Ochotu půjčit si na jeho pořízení uvedlo 60 % dotázaných. Druhým nejpřijatelnějším důvodem pro čerpání spotřebitelské půjčky je financování vybavení domácnosti (55 %). Přibližně 40 % dotázaných by si pak půjčku vzalo na nákup elektroniky nebo na vzdělávání a jiné kurzy.