Těžba ropy a plynu se v Libyi po propuknutí občanské války prakticky zastavila a některé ropné terminály byly během bojů poškozeny. Zahraniční dělníci a odborníci byli nuceni svá místa opustit.

"Ve středu nebo ve čtvrtek začneme v ropných polích Sarír a Masla, těžbu zahájíme i v nalezištích Šarara a Vafá, nikoli ovšem současně," řekl ministr. Podle agentury Reuters ropná pole Šarara a Vafá povstalecká vláda kontroluje už řadu měsíců a na místě již jsou týmy odborného personálu.

Tarhúní upozornil na to, že nebezpečí sabotáží v pouštních nalezištích nepominulo, ale riziko je nyní daleko menší než v minulosti. Prozatímní vláda podle něj dosud neuzavřela a do doby všeobecných voleb ani nehodlá uzavřít žádné ropné kontrakty se zahraničními firmami.