Z kontrol dále vyplynulo, že osm prodejců z deseti kontrolovaných porušilo jednu nebo více povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.

Inspektoři zajistili celkem 22 332 kusů padělků, jejichž hodnota vyčíslená v cenách originálů představovala 73,5 miliónu korun. "Za zjištěná porušení povinností bylo uloženo 315 pokut v celkové výši přesahující jeden milión korun,“ uvedla ČOI.

Inspektoři zaměřili svou pozornost rovněž i na oblasti se zvýšeným turistickým ruchem a na příhraniční oblasti.

Zabavené padělky – především textilních výrobků – budou buď zničeny, nebo využity k humanitárním účelům, sdělila ČOI.