Celkové příjmy rozpočtu činily 654,8 miliardy Kč a byly meziročně nižší o 3,8 miliardy korun. Celkové výdaje 742,1 miliardy Kč čerpané ke konci letošního srpna byly o 4,8 miliardy Kč vyšší než v srpnu 2010.

Hlavním důvodem srpnového výsledku jsou podle MF meziročně nižší celkové příjmy o 0,6 procenta, zatímco rozpočet po změnách počítá s růstem o 6,9 procenta. Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení je sice meziročně vyšší o 16,9 miliardy Kč, nižší jsou ale ostatní příjmy. Ty v porovnání s rokem 2010 klesly o 20,7 miliardy Kč.

Většinu této sumy, 12,3 miliardy, tvoří nižší příjmy z rozpočtu EU.

Daňové příjmy (bez pojistného na sociální zabezpečení) dosáhly 336,4 miliardy Kč, což znamenalo meziroční růst o devět miliard Kč. Ten byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně takzvaných energetických daní), majetkových daní a DPH.