Již nějakou dobu tuto změnu avizují plakáty na autobusových zastávkách, vlakových nástupištích nebo ve stanicích metra. Text na nich zní: "Bezalkoholová zóna. Děkujeme za spolupráci“. Již podnapilým cestujícím nicméně přístup do autobusu či metra povolen bude, posilnit se mokem ale budou moci až zase po vystoupení.

„Chceme dát cestujícím možnost přizpůsobit se zákazu alkoholu,“ uvedla mluvčí tamního dopravního podniku Gisela Beckerová. Výjimku budou tvořit některé vlakové linky, které vyjíždějí z Hamburku směrem do Šlesvicka-Holštýnska, kde zákon neplatí.

Další německá města budou tento krok Hamburku bedlivě sledovat. Pokud by se ukázal přínosným, připojí se k němu. Příznivci poukazují na větší čistotu a omezení problémů s opilými cestujícími. Podle loňského průzkumu je 86 procent cestujících v hamburské městské dopravě pro zákaz konzumace alkoholických nápojů.