"Tento závěr jsme očekávali. Poškození obrazu České spořitelny ale již nelze napravit. Újmu na pověsti a image, kterou banka vinou ÚOOÚ utrpěla tím, že byla obviněna z porušování zákona, nelze ani vyčíslit," reagovala na dotaz Práva mluvčí ČS Klára Gajdůšková.

Nečekané prohlášení

Úřad začátkem roku 2002 prohlásil, že Česká spořitelna porušuje zákon o ochraně osobních údajů, když další poskytování služeb svým klientům podmiňuje využíváním jejich osobních údajů pro účely související s její podnikatelskou činností. Rovněž hovořila o jejich předávání ke zpracování třetím osobám.

"Česká spořitelna tak jedná v rozporu se zákonem a Úřad pro ochranu osobních údajů v daném případě uplatní v plném rozsahu svou dozorovou pravomoc. Úřad doporučuje občanům, aby nepřistupovali na požadavky obsažené v tomto dopisu České spořitelny," prohlásil tehdy ÚOOÚ.

Banka odmítla tvrzení, že souhlasem podmiňuje poskytování standardních služeb. Vadilo jí také, že se o záležitosti dozvěděla od novinářů. V ČS přitom v té době probíhala kontrola, která nebyla ještě uzavřena. Pouhé tři dny po zveřejnění původního sdělení úřadu pak vydaly ÚOOÚ a spořitelna společné prohlášení. To konstatovalo, že nelze jednoznačně určit, zda ČS postupuje v souladu se zákonem či nikoli.

Dva protokoly, několik odvolání

Dořešení případu se táhlo téměř dva roky. Kvůli procesním chybám úřadu vznikly dva kontrolní protokoly a Česká spořitelna podala postupně několik námitek a odvolání. Až na konci loňského roku rozhodl šéf úřadu Karel Neuwirt o druhém odvolání tak, že mu vyhověl a mimo jiné zrušil všechna nápravná opatření uložená kontrolními protokoly.

Neuwirt mimo jiné uznal, že ze strany úřadu došlo k závažným procesním pochybením. ČS totiž vůbec nebyla seznámena s kontrolním protokolem. Následně vznikl druhý kontrolní protokol, který byl i podle úřadu vyhotoven v rozporu se zákonem.

Mimo to Neuwirt v odůvodnění verdiktu uvádí, že "po prostudování úplné spisové dokumentace a všech shromážděných podkladů se podle jeho názoru (odvolacího orgánu - pozn. red.) nepodařilo prokázat, že byl porušen zákon o ochraně osobních údajů, když pouhé nabízení bianco formuláře nelze považovat za porušení zákona".

Změnil se zákon o bankách

Protože se od doby vzniku případu změnil zákon o bankách, nehodlá už úřad věc znovu prošetřovat. "Kontrola je ukončena a žádná nápravná opatření se neukládají," uzavírá dokument.