Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem v současné době stále platí smlouva podepsaná v roce 1982. Tato smlouva však již podle Jakoba zcela neodpovídá novým politickým, hospodářským a zejména daňovým podmínkám. "Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o její renegociaci," sdělil mluvčí.

Nově sjednaná daňová smlouva zajišťuje rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi oba státy v těch případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého.

Upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti všech daní a napomáhá rovněž při koordinaci boje proti daňovým únikům a podvodům.

„Při této příležitosti byly také prodiskutovány aktuální ekonomické otázky a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce,“ doplnil Jakob.