Ve většině krajů nejvýrazněji roste zájem o nové zaměstnance v průmyslových odvětvích, v PrazeBrně jsou tahouny také obory informačních systémů a technologií.

V červenci bylo na pracovním portálu Jobs.cz denně vystaveno v průměru 12 208 pozic na plný úvazek, zatímco o měsíc dříve to bylo 13 404 míst. V meziročním srovnání je však stále patrný silný dvacetiprocentní růst poptávky po nových zaměstnancích ze strany firem.

Celkový počet reakcí uchazečů v červenci dosáhl hodnoty 438 tisíc, což je o 4 % méně než v předchozím měsíci, proti stejnému období loňského roku jde však o sedmiprocentní nárůst.

Pracovní trh se vrátil k sezónním výkyvům

"Z aktuálních dat vyplývá, že se pracovní trh letos vrátil k obvyklému scénáři sezónních výkyvů. V červenci tak je opět patrný jistý útlum náborových aktivit firem, přestože celkově pracovní trh proti loňsku výrazně vzrostl. Loni v létě byl tento výkyv minimální, protože firmy dlouhodobě kvůli obavám o další ekonomický vývoj obsazovaly jen ty nejnutnější pozice,“ komentoval situaci Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz.

Již v průběhu srpna podle Myslivečka dojde k dalšímu nárůstu počtu inzerovaných pozic na plný úvazek. Zhruba od poloviny měsíce však také výrazně poroste počet reakcí uchazečů, zejména díky letošním absolventům, z nichž většina si teprve nyní začíná hledat zaměstnání.

V červenci pro ně bylo na Jobs.cz vystaveno denně v průměru 2 448 vhodných nabídek, což je o 40 % více než vloni. Celkově bylo v červenci na Jobs.cz a Prace.cz publikováno bezmála 8 300 unikátních nabídek pozic vhodných pro absolventy.

„Pokud jde o odvětví, v nichž firmy nyní nejčastěji hledají nové zaměstnance, k nejvýraznějšímu růstu došlo v oborech výroba a průmysl, strojírenství a také informační systémy a technologie,“ upřesnil Mysliveček.

Regionální rozdíly jsou značné

Nejvíce volných míst bylo v červenci na Jobs.cz a Prace.cz inzerováno pro Prahu – průměrně 11 731 v každém dni, což je meziroční růst o 13,9 %. Následovaly kraje Jihomoravský (3 848 pozic, 17,3 %) , Moravskoslezský (2 398, 31,4 %) a Středočeský (2 389, 25,9 %).

Nejvýraznější meziroční růst nastal v Olomouckém kraji, o plných 66,1 % na 1 387 pracovních míst vystavených v průměru každý den. O 48,2 % (na 812) vzrostl počet nabídek ve Zlínském kraji. Následovaly Plzeňský kraj (1 397, 43,9 %), Královéhradecký kraj (924, 37,5 %) a Liberecký kraj (928, 34,9 %).

Prodej a obchod co do podílu vystavených pozic na portálech Jobs.cz a Prace.cz ve 12 krajích stále vede, dotahují jej však především obory z průmyslových odvětví. V Olomouckém kraji je již strojírenství s podílem 18,9 % nejpoptávanějším oborem ze strany zaměstnavatelů.

Zájem firem o nové zaměstnance v Praze a v Jihomoravském kraji vykazuje proti ostatním regionům jisté odlišnosti. V hlavním městě je na druhém místě tradičně silná administrativa (9,13 %). Na třetím místě figuruje obor bankovnictví a finanční služby (8,51 %), následovaný IT/IS: vývoj aplikací a systémů (8,13 %). V Brně je posledně zmiňovaný obor dokonce druhým nejpoptávanějším ze strany zaměstnavatelů s podílem 8,8 %.