Další novinkou, kterou novela obsahuje, je zavedení povinných formulářů pro návrhy se závaznými přílohami.

"Žádné další údaje či listiny by rejstříkový soud už nebyl oprávněn požadovat. Podání k obchodnímu rejstříku tak bude vypadat obdobně jako například daňové přiznání s tím rozdílem, že si jej bude moci každý vyplnit sám," řekl Právu Pospíšil. 

Vyšší soudní úředníci vystřídají soudce

Podle Pospíšila je další změnou to, že veškerá tato agenda měla být v první instanci vykonávána vyššími soudními úředníky a nikoli soudci, jako je tomu nyní.

Nová úprava především opouští dosavadní princip věcného přezkumu a zavádí princip registrační. "To znamená, že vyšší soudní úředník by pouze překontroloval úplnost formulářů a soulad mezi listinami a návrhem," vysvětlil Pospíšil.

Záměrem předloženého návrhu ODS je zlevnit a zrychlit soudní řízení před obchodními rejstříky, usnadnit tak podnikání a zvýšit příliv zahraničního kapitálu.

Mnohem méně rozsáhlou novelu, která si také klade za cíl zkrátit lhůty pro zápisy obchodního rejstříku, již před časem předložil Pospíšilův stranický kolega David Šeich. Její projednávání však tento čtvrtek ústavněprávní výbor sněmovny přerušil.