Pouze 22 procent dotázaných vyjádřilo pevnou víru v kroky, které podniká středopravá německá vláda v čele s Merkelovou. Oproti tomu 55 procent si není příliš jistých a 20 procent nemá naprosto žádnou důvěru.

Pokud jde o Sarkozyho, tak 63 procent Němců má v jeho osobu velmi málo důvěry a 20 procent mu nevěří vůbec. Jen 15 procent dotazovaných jeho konání hodnotí kladně.

V obdobném průzkumu uskutečněném v zemi galského kohouta vyjádřilo 46 procent Francouzů důvěru v Merkelovou, ovšem jen 33 procent v Sarkozyho.

Průzkum rovněž zjistil, že většina Němců zcela nerozumí problematice finanční krize a krize v eurozóně. Pouze 27 procent dotázaných se domnívá, že chápe současný vývoj událostí, 59 procent má jisté mezery a 12 procent přiznalo, že nemá téměř žádné ponětí o tom, co se vlastně děje.