„Platit bance za to, že jí poskytujete vlastní peníze, je sice absurdní, ale platit bance více za to, že ji dáváte více peněz, to je mnohem absurdnější,“ připomíná Patrik Nacher ze serveru bankovnipoplatky.com.

Ze 14 hodnocených bank aktuálně tento bankovní poplatek pro běžné klienty, tedy nepodnikající fyzické osoby, účtuje pět bank. V domech velké čtyřky tuzemských bank nadměrnou hotovost lidé vloží zdarma v České spořitelně a UniCredit Bank, stejně jako v GE Money a Raiffeisenbank, Poštovní spořitelně, Citibank a FIO. ZUNO Bank ani mBank hotovostní operace na svých obchodních místech zatím neposkytují.

Bankám, které poplatek za nadměrný vklad využívají, může „sloužit ke cti“ alespoň to, že s několika stovkami tisíc korun vkladu se člověk do limitu bez problémů vejde. „Už samotný název poplatku ukazuje na těžko pochopitelný paradox, kdy banka v zásadě trestá klienty, kteří jí přinesou životodárnou tekutinu – peníze,“ dodává Nacher.

Česká spořitelna

Banka "nadměrný vklad" svým klientům v segmentu fyzických osob – občanů neúčtuje.

ČSOB

Příplatek za zpracování hotovosti připisované na běžný účet v souhrnném objemu větším než 1 milión Kč je ve výši 0,1 % vkládané částky. Klient platí za každé zpracování hotovosti, pokud souhrnný objem hotovosti na jeho všechny běžné účty vedené v Kč i cizí měně během jednoho měsíce přesáhne 1 milión Kč nebo ekvivalent 1 miliónu Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost zpracovaná prostřednictvím vkladového bankomatu.

Komerční banka

Klient zaplatí 75 Kč za zpracování každého vkladu platné adjustované Kč hotovosti nad 500 000 Kč předané přes přepážku majitelem účtu nebo oprávněnou osobou a vklad mincí nebo smíšený vklad bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí) na běžný účet fyzické osoby v Kč, stejně jako za vklad platných cizoměnových bankovek na běžný cizoměnový účet klienta fyzické osoby vedený ve stejné měně.

UniCredit Bank

Banka nadměrný vklad nezpoplatňuje, vklady v Kč na účty jsou zdarma. Nicméně v sazebníku najdeme položku Zpracování neroztříděné hotovosti, která stojí 1500 Kč za každý 1 milión Kč. Vnímáme to tak, že v momentě, kdy je hotovost roztříděná, poplatek se neúčtuje, tudíž v tabulce uvádíme zdarma.

GE Money Bank

Ani GE Money poplatky za nadměrný vklad neúčtuje.

Raiffeisenbank

Ačkoliv má banka v sazebníku uveden „Příplatek za vklad hotovosti nad 500 000 Kč“, majitelé eKonta, účtu Student i ostatních samostatných běžných účtů najdou v odpovídající kolonce potěšitelné „zdarma“. Banka však na základě sazebníku může účtovat sankci za nedodržení podmínek smlouvy o vkladu hotovosti v uzavřeném obalu při vkladu hotovosti do 1 miliónu Kč (500 Kč) a při vkladu nad 1 milión Kč (700 Kč).

Poštovní spořitelna

Banka nic jako nadměrný vklad nestanovuje.

Citibank

Vklad hotovosti na přepážce je zdarma, nadměrný vklad neexistuje.

mBank

Banka hotovostní operace ve svých obchodních místech (kioscích) neumožňuje.

LBBW

Banka dle sazebníku vklad jako takový nezpoplatňuje, ale nepřímo klienty stejně „stáhne“ – za každý započatý 1 milión Kč hotovosti totiž účtuje poplatek za zpracování ve výši 1500 Kč.

Volksbank

Za vklad neroztříděných bankovek nad 500 000 Kč v průběhu jednoho dne banka vybírá příplatek ve výši 0,1 % z vložené částky, maximálně však 1000 Kč.

FIO banka

Vklady jsou zdarma. V případě, že mezi výběrem z libovolného účtu (resp. výběry z libovolných účtů) a vkladem na libovolný účet (resp. vklady na libovolné účty) realizovanými jednou fyzickou osobou uplyne lhůta kratší než 90 minut, bude bankou každý takto realizovaný vklad zatížen poplatkem ve výši 60 Kč.

ZUNO bank

Banka hotovostní operace na svých pobočkách (zatím pouze ZUNO zóna na Václavském náměstí v Praze) neposkytuje.

Equa bank

Equa bank zpoplatňuje vklady hotovosti nad 1 milión Kč, a to částkou 0,1 % z vkladu, když je to do 3 miliónů Kč, a 0,2 % vkladu, když je prostřednictvím přepážky deponováno více než 3 milióny Kč.

Banka
Zpoplatňuje banka nadměrný vklad na účty v Kč některému ze svých klientů – nepodnikajících fyzických osob? Ano/ne
Limit pro vymezení "nadměrného vkladu"
Cena za "nadměrný vklad"
Česká spořitelna
ne
není
zdarma
ČSOB
ano
1 000 000 Kč
0,1 %
Komerční banka
ano
500 000 Kč
75 Kč
UniCredit Bank
ne
není
zdarma
GE Money Bank
ne
není
zdarma
Raiffeisenbank
ne
500 000 Kč
zdarma
Poštovní spořitelna
ne
není
zdarma
Citibank
ne
není
zdarma
mBank
neumožňuje
neumožňuje
neposkytuje
LBBW
ano
1 000 000 Kč
1500 Kč za každý jeden milión
Volksbank
ano
500 000 Kč
0,1 %, maximálně 1000 Kč
FIO banka
ne
není
zdarma
ZUNO bank
neumožňuje
neumožňuje
neposkytuje
Equa bank (dříve Banco Popolare)
ano
1 000 000/3 000 000 Kč
nad jeden milión Kč a do tří miliónů Kč 0,1 %, nad tři milióny Kč 0,2 %
Zdroj: sazebníky bank