Průměrný výnos obilnin z jednoho hektaru je 5,59 tuny, zatímco stav k srpnu 2010 byl 4,7 tuny. „Letošní žně zatím vypadají mírně nadprůměrné. Na svých ziscích by to měli pocítit zemědělci, protože i přes pokles cen základních obilovin a olejnin v posledních týdnech jsou teď ceny ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší o 30 až 50 procent,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS).

Počasí v době sklizně není příznivé, přesto je už v současné době pokoseno více polí než loni stejnou dobou. Například pod střechou je 56 procent ozimé pšenice, v srpnu 2010 to bylo 39 procent.

Kukuřice a řepka se zemědělcům vyplatí

„Poměrně nevhodná struktura rostlinné výroby v České republice se letos ještě prohloubila. I nadále přibývá pšenice, řepky a kukuřice, a to na úkor jiných hospodářských plodin. Například kukuřici a řepku zemědělci sejí častěji, protože je výhodněji prodají, a to hlavně kvůli jejich energetickému využití,“ připomněl Fuksa.

Na druhou stranu ubývá polí s žitem, ovsem či ječmenem. „Tento vývoj se negativně podepisuje na krajině, klesající pestrost pěstovaných plodin zvyšuje riziko eroze kvalitní orné půdy,“ uvedl Fuksa.

Spotřeba žita, které bylo v České republice dříve dominantní plodinou, ve vyspělých zemích stoupá, zvlášť pro jeho nutriční vlastnosti a prospěšnost pro lidský organismus. V Česku ale jeho spotřeba klesá.