„Výsledky kontrol ukázaly, že nejčastěji jsou porušovány povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele,“ uvádí ve zprávě ČOI. Nejčastěji se jednalo o chybějící informace o ceně služby (10 případů). Dalším častým porušením je neseznámení spotřebitele s podmínkami uplatnění reklamací (9 případů).

Použití klamavých obchodních praktik bylo prokázáno v pěti případech a stejný počet zjištění se týkal neposkytnutí informací v českém jazyce. Jen v ojedinělých případech inspektoři zjistili použití nekalých obchodních praktik, nedostatečné informace o riziku poskytované služby a diskriminaci spotřebitele.

Kontroly budou pokračovat

Na základě zjištěných nedostatků uložila ČOI zatím 13 pokut v celkové výši 54 000 Kč, další správní řízení dosud nebyla ukončena. „Kontroly cestovních kanceláří a agentur budou pokračovat i v dalším období, a to i přesto, že došlo ve srovnání s loňským rokem k mírnému poklesu zjištění, přibližně o šest procent,“ sdělila ČOI.

V České republice v současnosti působí podle sdělení Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 1400 cestovních kanceláří, které vloni prodaly 2,225 miliónu zájezdů. To představuje meziroční nárůst o sedm procent.