Zatímco celoroční schodek je podle údajů Českého statistického úřadu nejlepší za poslední čtyři roky, výsledek zahraničního obchodu za prosinec skončil nejhorším výsledkem za poslední dva roky. Dovoz se v posledním měsíci loňského roku zvýšil o 2,5 procenta a vývoz o 4,1 procenta. Schodek tak dosáhl hodnoty 19,8 miliardy korun. Meziročně tak pasivum vzrostlo o 2,8 mld.

Pozitivním výsledkem je však meziroční tempo růstu. Oproti stejnému období roku 2002 dovoz vzrostl o 20,9 procenta a vývoz dokonce o 21,7 procent. "Takto rychlý růst by mohl naznačovat pokračující oživování české ekonomiky. To ale kontrastuje např. se zpomalujícími maloobchodními tržbami, uvedl Pikora. K vysokému růstu exportu přispěl meziročně více než trojnásobný vývoz dílů ke kancelářským strojům a výpočetní technice.

"Vývoj zahraničního obchodu za celý rok 2003 lze hodnotit jako odpovídající fázi ekonomického cyklu. Na výši deficitu příznivě působilo posilování eura proti dolaru," uvedl hlavní ekonom HVB Bank Pavel Sobíšek. Vývoz si v loňském roce polepšil o 9,3 procenta a dovoz o 8,8 procenta. "Díky meziročně slabší koruně je české zboží v zahraničí více konkurenceschopné," dodal Pikora.

Vývoj prosincových deficitů zahraničního obchodu
Rok hodnota v mld. Kč
1999 -17,1
2000 -21,1
2001  -21,1
2002 -17,0
2003 -19,8
Zdroj: ČSÚ

Bilance obchodu se nejvíce zhoršila v obchodu s Čínou, když schodek vzájemného obchodu vzrostl o 2 miliardy korun. Ke zhoršení došlo ale i v obchodě s Japonskem a Maďarskem. "Zde se negativně projevuje podzimní oslabení forintu, které české zboží v Maďarsku prodražuje a maďarské v ČR naopak zlevňuje," sdělil Pikora. Zlepšení nastalo při obchodování s našimi sousedy Rakouskem, Německem a Slovenskem.