"Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však pomalejší než v předchozích letech, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který v pololetí dosáhl o 22 000 smluv méně než ve stejném období loňského roku," uvedlo MF.

"Vzhledem k tomu, že počet účastníků činí již zhruba 90 procent ekonomicky aktivních obyvatel, je pochopitelné, že zároveň s nárůstem absolutního počtu účastníků klesá tempo přírůstku. Do budoucna spíš než nárůst nových účastníků budou penzijní fondy řešit přestup klientů z transformovaných do nově vzniklých účastnických fondů," řekl ČTK analytik společnosti AWD ČR Jan Macek.

S rostoucím počtem penzijních připojištění stoupl také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Za první pololetí roku 2011 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl 2,79 miliardy Kč, což je o 56 miliónů Kč více než ve stejném období loni.

Růst celkového objemu účastnických příspěvků

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který letos do konce června činil 11,418 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 155 miliónů Kč.

Relativně nízké úložky, kterými účastníci do fondů přispívají, zůstávají podle Macka problémem. "Pokud bychom brali penzijní připojištění jako prostředek k zajištění stejného životního standardu jako před odchodem do důchodu, byla by výše pravidelných měsíčních příspěvků nedostatečná," dodal.

Počet penzijních připojištění, u kterých jsou ministerstvem evidovány příspěvky zaměstnavatele, mírně vzrostl proti konci roku 2010 o 2,9 procenta. K 30. červnu evidovalo MF 1,929 miliónu těchto penzijních připojištění.

Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich ale na trhu zbylo deset.