„Cílem kontrol se staly půjčovny aut, provozovny veřejného stravování a také prodejci nabízející slevy,“ uvedla Fléglová s tím, že ve čtyřech případech z šesti inspektoři zjistili, že stížnosti byly oprávněné.

Pokud jde o půjčovny aut, tak nedostatky byly zjištěny u obou z nich. Konkrétně se jednalo o porušení povinnosti seznámení s cenou poskytovaných služeb, což nebylo splněno. „V ceníku autopůjčoven nebyly uvedeny konečné ceny za půjčovné, ale ceny bez DPH,“ vysvětlila Fléglová. S oběma kontrolovanými bude zahájeno správní řízení.

Sleva menší, než nabízeli

„V provozovně veřejného stravování prodávající nedodržoval deklarovanou a objednanou míru podaného nápoje,“ informovala Fléglová s tím, že i v tomto případě se bude celá věc řešit správním řízením za porušení zákona o ochraně spotřebitele.

U prodejce značkového textilu kontroloři propočtem zjistili, že deklarovaná 60% sleva nebyla poskytnuta. „Finanční vyjádření rozdílu mezi deklarovanou a poskytnutou slevou činilo podle druhu výrobku 100 až 150 korun v neprospěch spotřebitele,“ doplnila Fléglová. I v tomto případě může prodejce očekávat správní řízení o uložení pokuty.