Průměrná hrubá měsíční mzda lékařů a zubařů v zařízeních státu, krajů a v soukromé sféře vzrostla v celém období z 37 200 na 48 700 korun, farmaceutů z 28 200 na 35 900 korun a sester a porodních asistentek z 16 800 na 23 800 korun.

Nejvyšší mzdy pobírali ve sledovaném období lékaři a zubaři, oproti průměrné mzdě ve zdravotnictví dvojnásobek. Nad průměrem byli s 1,5násobkem také farmaceuti. Mzdy sester a porodních asistentek byly v roce 2010 pět procent pod průměrem mezd celého zdravotnictví.

Celkový nárůst průměrné mzdy v podnikatelské a nepodnikatelské sféře mezi lety 2005 až 2010 byl velmi podobný, ve státních zařízeních byla ale mzda o pětinu vyšší než v akciových společnostech.

Nejmenší rozdíly byly mezi lékaři, ve státních zařízeních měli o šest procent víc než v "akciovkách", nejvyšší u sester a porodních asistentek, ve státních zařízeních měly o 31 procent víc než v "akciovkách" a soukromých zařízeních.