"Opatření má být zavedeno v průběhu několika týdnů až měsíců, záleží na tom, kdy se podepíšou smlouvy s Českou poštou," řekl mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce Jiří Reichl.

Pokud se lidé ve stanovenou dobu nedostaví, budou muset předložit dokument, proč tomu tak nebylo, například potvrzení od lékaře.

Úřad tak chce bránit tomu, aby především lidé, kteří jsou nezaměstnaní dlouhodobě, či v každé práci vydrží jen krátce, pracovali načerno a přitom stále pobírali dávky v nezaměstnanosti.

Mohou přijít o podporu

Pokud se lidé nedostaví a nijak to nezdůvodní, mohou přijít o podporu v nezaměstnanosti. A protože by byli vyřazeni z evidence úřadů práce, museli by si sami platit i zdravotní pojištění.

Nezaměstnaní, kterých se to bude týkat, budou vytipováni na základě několika kritérií. Mohlo by jít například o nezaměstnané, kteří jsou úřadem práce evidováni opakovaně, uchazeče, kteří měli v posledních šesti měsících zaměstnání kratší než deset dní, mladistvé do 26 let věku či absolventy.

Nezaměstnaní by se měli chodit hlásit na Czech Pointy nejblíže místu trvalého bydliště. V případě, že se v něm nezdržují, mohou se domluvit a bude vybrán Czech Point na základě místa trvalého pobytu. Návštěvy zde budou častější než na úřadech práce.