Podnik rekordního výsledku dosáhl i navzdory růstu nákladů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ZVS). Na jejím základě na začátku roku přešlo do správy LČR 14 000 kilometrů drobných vodních toků a bystřin. Podnik také převzal část bývalých zaměstnanců ZVS.

Lesy ČR letos významně změnily obchod se dřevem. Lesnické firmy, které vyhrály tendry, dělají ve státních lesích pěstební práce a těžbu. Pokácené dřevo od podniku za vysoutěženou cenu kupují a dál je mohou zpracovávat a prodávat. Do konce roku 2010 těžařské firmy prodávaly polovinu vytěženého dřeva. Druhou polovinu dřeva si prodávaly Lesy ČR.

Nyní podnik organizuje tendr na lesní práce a prodej dřeva od roku 2012. Přihlásilo se do něj 66 subjektů. Uzavření smluv s vítězi se předpokládá na konci října. Vítězové tendrů budou zajišťovat pěstební práce, dřevo budou těžit a dále jej sami i prodávat.