„Cílem kontroly bylo prověřit, zda prodejci s povolenou činností dodržují stanovené hygienické podmínky prodeje potravin včetně dodržování teplotního řetězce,“ sdělil Duben.

Dále se inspektoři zaměřili na případný nepovolený prodej potravin a zvířat, jak to již bylo v minulosti opakovaně zjišťováno, respektive zda neprobíhá v prostorách tržnice nepovolené porážení zvířat a prodej jejich masa.

„V jiných prostorách tržnice než při poslední kontrole byl zjištěn nepovolený prodej masa neznámého původu a při nevyhovujících podmínkách,“ informoval Duben s tím, že veškeré nalezené maso o celkové hmotnosti 30 kg bylo pozastaveno a okamžitě odvezeno asanační službou k neškodné likvidaci.

Podle Dubna bude prodejci uložena v rámci správního řízení pokuta. „Za správní delikty tohoto typu stanoví veterinární zákon sazby pokut do výše 500 tisíc nebo až jednoho miliónu korun,“ připomněl Duben.