"Čistý zisk byl na druhou stranu poprvé podpořen příspěvkem z nové akvizice společnosti SG Equipment Finance. Čistý zisk očištěný o jednorázové vlivy stoupl o 7,5 procenta na 6,8 miliardy Kč," uvedla banka. K nárůstu očištěného zisku přispěl zejména meziroční pokles nákladů rizika z úvěrování.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 2,2 procenta na 10,9 miliardy Kč. Skupina zaznamenala nárůst díky vyšším objemům poskytnutých úvěrů i depozit. Výsledek naopak nepříznivě ovlivnilo zvýšení povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá úroková marže zůstala stabilní na 3,3 procenta.

Banka uvedla, že během druhého čtvrtletí zaznamenávala mírné oživování poptávky po úvěrech jak ze strany občanů, tak ze strany podnikatelských klientů. "Tento trend, zdá se, potvrzuje relativně úspěšné tempo oživování české ekonomiky. Na druhou stranu však stále vnímáme rizika pro vývoj v následujících měsících, v současnosti vyplývající hlavně z problémů státního dluhu v několika zemích v Evropě i jinde," komentoval výsledky generální ředitel KB Henri Bonnet.

Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,1 procenta a poměr úvěrů a vkladů činil 74,3 procenta. Komerční banka je tak podle svého vedení velmi dobře připravena na splnění zvýšených požadavků na kapitál a likviditu po zavedení regulačního rámce Basilej III.