Ve srovnání se zeměmi Visegrádské čtyřky se před Česko dostalo jen Polsko, kde zahraniční investice dosáhly výše 161,5 miliardy Kč.

„V přílivu investic se tak Česká republika vrací k předkrizovým hodnotám,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS). Podle UNCTAD přesto existuje do budoucna riziko zejména v podobě fiskální nerovnováhy nebo inflace.

„Abychom se právě těmto rizikům vyhnuli, a současně vylepšili naši životní úroveň i konkurenceschopnost ekonomiky, chceme prosadit finanční ústavu, která zaručí, že se Česká republika nebude nezdravě zadlužovat, a neohrozí tak budoucnost dalších generací,“ dodal Kocourek.

Předkrizové období v Česku překonáno

„Česká republika co do objemu přímých zahraničních investic překonala předkrizový rok 2008, a to o necelých pět miliard korun,“ připomněl generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Celosvětově se objem přímých zahraničních investic v roce 2010 zvýšil oproti předchozímu roku o pět procent na 1,24 biliónu dolarů (asi 21 biliónů korun). Podle údajů OSN je však stále o 15 procent nižší než před celosvětovou hospodářskou krizí a téměř o 37 procent nižší než v roce 2007, kdy byl zaznamenán vrchol.