„Česko obdrželo v průběhu letošního prvního pololetí z rozpočtu Evropské unie celkem 36,9 miliardy korun a odvedlo do něj 19,5 miliardy Kč,“ uvedl Jakob s tím, že čistá pozice ČR za první pololetí 2011 je výrazně pozitivní.

Tento přebytek mají na svědomí příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, hlavní část však tvořily prostředky ze Společné zemědělské politiky EU.

Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 13,4 miliardy korun a příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 23,5 miliardy korun, přičemž klíčovou položku tvořil rostoucí objem přímých plateb (15,8 miliardy korun).

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2011 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 239 miliard korun a získala 401,2 miliardy korun. „Kladné saldo čisté pozice tak od vstupu do EU do poloviny roku 2011 dosáhlo celkově 162,2 miliardy korun,“ připomněl Jakob.

Vývoj takzvané čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) Česka
rok
miliardy korun
2004
7,3
2005
2
2006
6,9
2007
15,2
2008
23,8
2009
42,3
2010
47,3
1. pololetí 2011
17,4
Zdroj: MF