Výbor podpořil i změny v zákonu o auditorech. U auditorů se vysokoškolské vzdělání vyžaduje již nyní. Bakalářský stupeň nestačí, zájemce musí mít úplné vysokoškolské vzdělání a nejméně tři roky praxe jako asistent auditora. 

Nová pravidla se budou týkat pouze nových žádostí o vstup do komory. Současní členové, kteří mají pouze střední školu, si vzdělání nebudou muset doplňovat. Postaru se budou hodnotit ty žádosti o vstup, které účetní komora obdrží před datem účinnosti zákona.

Náměstek ministra financí Eduard Janota ocenil, že nad uvedenou novelou panuje shoda nejen mezi poslanci, ale i mezi zástupci Komory daňových poradců.

Pro zahraniční odborníky zkouška v češtině

Novela upravuje i podmínky, za kterých budou v ČR působit zahraniční poradci. Odborníci z Evropské unie, kteří by chtěli v tuzemsku působit trvale, budou muset předložit diplom o potřebném vzdělání a vykonat zkoušku potvrzující jejich znalosti. Zkouška bude v češtině a po úspěšném složení se tito odborníci stanou členy tuzemské komory.

Pokud přijede odborník z Evropské unie pouze dočasně, bude stačit, že profesi vykonává ve své zemi a zkouška nebude nutná. Odborníci z nečlenských států Evropské unie budou muset také vykonávat zkoušku ověřující jejich znalosti. Některým zemím navíc Česko automaticky neuznává diplomy o dosaženém vzdělání.

Rozhodnutí komory účetních poradců i komory auditorů by měla být nově přezkoumatelná soudem. Dnes se lidé vůči rozhodnutí komory nemohou odvolat. Podle novely by se nespokojenci mohli obrátit na Nejvyšší správní soud.