„Díky oživení poptávky po surovém dříví a také rostoucí spotřebě dřeva mohl dřevozpracující průmysl nabídnout majitelům lesů za dodávky surového dříví výrazně vyšší ceny,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS).

Výměra lesů v Česku loni vzrostla o 2164 hektarů, na čemž má podle Fuksy rozhodující podíl pokračující zalesňování zemědělské půdy. Mění se i skladba lesů, a to zvyšováním podílu listnatých dřevin, například dubu, buku, jasanu či javoru.

Škody v lesích: polomy a kůrovec

V loňském roce se v lesích ČR vytěžilo celkem 16,74 miliónu metrů krychlových surového dříví, což je o 1,24 miliónu více než v roce 2009. Celková zásoba dříví v lesích vzrostla na 680,6 miliónu metrů krychlových.

Podle zprávy byl rok 2010 poněkud méně příznivý z pohledu ochrany lesa. Škody nejčastěji působily polomy a přemnožený kůrovec. Největší škody napáchal kůrovec v lesích Jihočeského a Plzeňského kraje, které v letech 2007 a 2008 poškodil silný vítr.