S přijetím eura více méně souhlasí pětina respondentů. Rozhodně s tím ale nesouhlasí 39 procent lidí a i dalších 29 procent vyjádřilo poněkud váhavější nesouhlas.

Přejete si přijmout euro? (v procentech)
Rozhodně ano Spíše ano Nevím Spíš ne Rozhodně ne
516112939
Zdroj: CVVM

Odpůrců jednotné evropské měny přibývá od roku 2007, kdy jejich počet vůbec poprvé převýšil počet zastánců vstupu do eurozóny. Do té doby byla stoupenců eura téměř pořád nadpoloviční většina.

Počet odpůrců ale postupně s rozmachem krize v eurozóně gradoval a vyvrcholil letos v dubnu, kdy se proti přijetí eura vyjádřilo 75 procent respondentů.

Vývoj názoru na přijetí eura (v procentech)
 20012003200520062007200920104/20116/2011
Souhlas525852454544382121
Nesouhlas233137434847557568
Zdroj: CVVM