„Stát v minulosti na podnikatele uvalil řadu povinností. V rámci modernizace státu tyto věci postupně odstraňujeme tak, aby podnikání bylo co nejméně zatížené zbytečnou administrativou a bylo lákavé pro co největší počet lidí," připomněl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS).

Podnikatelé by tak už podle návrhu MPO nemuseli každou svoji provozovnu opatřovat speciálním identifikačním číslem, které se tak bude využívat pouze jako referenční údaj mezi Živnostenským rejstříkem a Registrem osob.

Méně práce při stěhování

Podnikatelé také budou mít méně práce při stěhování. Pokud mají místo podnikání na stejné adrese, kde bydlí, stačí jim tento fakt dopředu ohlásit živnostenskému úřadu a už se při stěhování nikdy nemusejí zajímat o nahlašování změny adresy místa podnikání.

Třetí hlavní novinkou je rozšíření služeb centrálních registračních míst. Novela podnikatelům umožní, aby mohli prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně i změnu údajů, kterou již neoznamují přímo živnostenskému úřadu.

Podle MPO poslední měření ukázalo, že se administrativní povinnosti podařilo omezit oproti roku 2005 o více než 15 procent.