Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vybrané ke konci června podle Gejdoše dosáhly výše 157,3 miliardy korun. To je o 6,5 miliardy více než loni. Na starobních, pozůstalostních a invalidních důchodech však ČSSZ vyplatila 180,4 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 11,3 miliardy korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění vybrala ČSSZ ke konci června letošního roku 12,2 miliardy korun. Výdaje na dávky nemocenského pojištění, tedy na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, činily 11,7 miliardy korun. To znamená přebytek 0,5 miliardy korun.

Ze státního rozpočtu ČSSZ každoročně dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění nezávisle na tom, jak velký objem peněz v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala. Důchodci se tedy podle Gejdoše o své důchody bát nemusí.