Fond národního majetku prodal v roce 2003 majetkové podíly a akcie v hodnotě 22,891 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější patří prodej akcií Nové huti za 0,175 mld., Transgas za 1,3 mld., Vítkovice za 0,8 mld. Kč. V dubnu loňského roku převedl FNM na společnost ČEZ akciové podíly v osmi elektroenergetických distribučních společnostech za celkovou cenu 39,1 miliardy.

Největší investice z FNM putovaly do státních fondů. 27,8 mld. získal v uplynulých letech Státní fond dopravní infrastruktury, díky FNM může své závazky realizovat i Státní fond rozvoje bydlení, který získal 3,7 mld. Kč.

V loňském roce FNM zadal v rámci uzavřených ekologických smluv 173 zakázek na odstranění ekologických škod v celkové hodnotě 3.609,53 mil. Kč. K nejvýznamnějším patří např. sanace dioxinů ve Spolaně, odstranění havarijního stavu v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s., řešení ekologických škod ve společnostech DIAMO, Transgas, ICN Czech Republic a další. FNM v uplynulém roce také rozdělil více než 300 miliónů korun nadacím.