Podle ÚOHS inspekce nedodržela zásadu zákazu diskriminace a současně dostatečným způsobem nevymezila předmět veřejné zakázky. Její postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Konkrétně ÚOHS v rozhodnutí kritizuje omezení zakázky na území ČR. ČOI tak údajně diskriminovala firmy, jejichž provozní zázemí se v Česku nenachází. Úřad našel i další chyby v zadávací dokumentaci.

Tendr ČOI vypsala v polovině loňského roku. Obdržela pouze jednu nabídku. Tendr kritizoval Ústav paliv a maziv (dnes SGS Czech Republic). Vítěz tendru by měl po čtyři roky za zhruba 70 miliónů korun bez DPH dodávat obchodní inspekci analýzy kvality pohonných hmot prodávaných u čerpacích stanic.