"Celý minulý rok se hospodářské výsledky podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu a službách zlepšovaly spolu s tím, jak se rozjíždělo světové hospodářství. Ve druhém pololetí se ale začaly projevovat vysoké ceny komodit a dalších vstupů," vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) s tím, že vyšší náklady firem se odrazily v nižších ziscích.

Finanční výsledky se ve srovnání s rokem 2009 vloni zhoršily většině firem podnikajících v oblasti těžby surovin, v energetice nebo ve stavebnictví.

Silnou stránkou českého podnikatelského prostředí zůstaly tradičně firmy podnikající v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Ty jako jediné v odvětví služeb vykazují kladný ekonomický zisk a v roce 2010 si ještě dál polepšily.