Přitom už loni se počet osob samostatně výdělečně činných, tedy podnikatelů, soukromých doktorů, umělců nebo zemědělců, dostal v ČR pod hranici jednoho miliónu. "Jen za loňský prosinec klesl o necelé tři tisíce," informovala mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSŽ) Štěpánka Mikešová.

Podnikatelů bude zřejmě ubývat především v souvislosti se zavedením minimální daně. Živnostenský list vrátí značná část těch, jejichž živnost je dočasně mrtvá, ale také ti, pro které byla práce na živnostenský list únikem před placením vůbec nějaké daně z příjmu.

"Minimální daň vnímám jako diskriminaci skupiny obyvatelstva dle způsobu obživy, která nemá v civilizovaných zemích obdoby," prohlásil prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Minimální daň od příštího roku

Živnostníci, kteří vykáží ztrátu, budou totiž muset zaplatit stejně vysokou daň jako zaměstnanec s polovinou průměrné mzdy. Každý z nich by tak měl státu zaplatit přinejmenším zhruba 8430 korun ročně v případě, že neuplatní žádné zvláštní odečitatelné položky. Zvyšují se i odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Opatření by se mělo dotknout zhruba 330 tisíc podnikatelů, kteří teď neplatí žádnou daň z příjmu. První minimální daň by měli živnostníci uhradit v roce 2005 za rok 2004.

Analytik HVB Bank Pavel Sobíšek však nečeká, že s podnikáním skončí ve větší míře živnostníci, pro něž je podnikání hlavním předmětem činnosti. "Řada živnostníků najde prostor k promítnutí zvýšených nákladů do cen svých služeb," je přesvědčen Sobíšek.