Na ostrově Jersey, ležícím v Lamanšském průlivu, neexistuje žádná daňová kontrola. Sídlí zde například PPF Investments Petra Kellnera.

Podle ministerstva financí dohoda umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a vyšetřování daňové trestné činnosti.

Již počátkem letošního roku dojednala vláda dohody o výměně informací s ostrovy Guernsey a Man. V závěrečné fázi se nachází rovněž dohoda s Bermudami.