Jak uvedla Klára Król, náměstkyně ministra financí, tak sektor má dostatečné kapitálové vybavení. Externími problémy na zahraničních finančních trzích byl ten český ovlivněn v podstatě jen nepřímo.

Zpráva konstatuje, že bankovní sektor přestál negativní dopady světové finanční krize a vyšel z ní posílen. Banky jsou silně kapitálově vybaveny.

Zdravá zadluženost

V souvislosti s úvěrovou politikou bank a nebankovních subjektů zpráva poukazuje, stejně jako v minulých letech, na stále rostoucí zadlužení domácností, které meziročně narostlo o 2,7 % a dosáhlo ke konci roku úrovně 1,138 biliónu korun.

„Pro hodnocení zadluženosti je třeba vzít v úvahu také to, že je většina úvěrů směřována na financování bytových potřeb. Proto považuji zadluženost českých domácností za relativně zdravou,“ doplňuje Król.

Pomůže penzijní reforma

Zpráva rovněž upozorňuje na skutečnost, že příspěvky účastníků penzijního připojištění jsou stále velmi nízké a pro významnější navýšení příjmů v postproduktivním období nedostatečné. Situace by se měla podle Król zlepšit novou penzijní reformou.

„Věřím, že parametrické změny ve třetím pilíři důchodového systému, které jsou součástí penzijní reformy, povedou k navýšení příspěvků v penzijním připojištění," doplnila Król.