Zvyšující se aktivita odráží přesun zájmu investorů z evropských klíčových trhů, jako jsou Německo, Velká Británie či Francie.

Na první místo se před kanceláře dostaly v letošním prvním pololetí průmyslové nemovitosti, které představovaly 39 procent z celkového objemu. Patrné je i cílení zahraničních investorů na trhy střední a východní Evropy, protože jimi investovaný objem představoval 83 procent.

Dá se předpokládat, že objem investic v druhé polovině roku dále poroste. Na konci roku totiž transakce finišují.

Mezi významné transakce prvních šesti měsíců roku 2011 patří prodej kancelářských budov Pfizer a Palác Anděl v Praze 5 a nákupních center Olympia v Teplicích a Mladé Boleslavi.