K hlavním tématům setkání bude patřit založení společné Česko-bavorské pracovní skupiny pro zlepšení přeshraničního poskytování služeb, které je výsledkem březnového jednání Kocourka se Zeilem v Praze. V rámci skupiny mohou zástupci ČR a českých podniků projednávat otázky týkající se podnikání v Německu.

Mezi hlavní témata skupiny patří rozdílnost daňového systému v obou zemích, rozdílný statut podnikatelských komor v Německu a Česku nebo obava z omezování možností získat oprávnění k podnikání či poskytování služeb. "Založením pracovní skupiny vznikla platforma, v jejímž rámci bude od teď možné uvedené problémy českých a bavorských firem řešit," uvedl ministr Kocourek.

Kocourek se Zeilem by měli jednat také o konkrétní podobě budoucí spolupráce v oblasti technického školství. "Vítáme snahu Česko-německé obchodní a průmyslové komory přiblížit veřejnosti i školám v České republice význam znalosti cizích jazyků, především němčiny, pro budoucí povolání," podotkl Kocourek. MPO podle něj podporuje snahu motivovat studenty ke studiu němčiny prostřednictvím přímého kontaktu s německými firmami, například formou odborných praxí nebo profesního poradenství.

Možná spolupráce v oblasti satelitní navigace

V bavorském Oberpfaffenhofenu navštíví Kocourek Německé centrum pro letectví a kosmonautiku, bavorský klastr satelitní navigace, bavorský klastr pro letectví a kosmonautiku a Aplikační centrum satelitní navigace. Se Zeilem bude hovořit o možnosti spolupráce v oblasti satelitní navigace, v níž je Bavorsko nejvyspělejší spolkovou zemí v Německu.

Bavorsko je v rámci Německa nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Na obratu českého zahraničního obchodu s Německem má téměř čtvrtinový podíl, loni měl celkový obrat zboží hodnotu 13,9 miliardy eur (zhruba 336 miliard Kč).

Celé Německo je přitom nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR s podílem téměř 29 procent na celkovém obratu zahraničního obchodu. Do Německa směřuje skoro 32 procent českého vývozu. Vzájemný obchod má od vzniku ČR rostoucí trend, který jen v roce 2009 nakrátko přerušila hospodářská krize. Vloni vzájemný obchod stoupl na téměř 56 miliard korun.